Random header image... Refresh for more!

Civilizácia dorazila do Kataru !!!

Trvalo to síce dlhšie ako niektorým ďalším vymoženostiam, ale vývoj sa predsa len nedá zastaviť. Katar sa zaradil medzi valnú časť civilizovaného sveta a uznal výsostné postavenie Česka v oblasti, ktorá ho preslávila. Udalosť asi nezmení výrazne život v Doha. A pravdepodobne sa jej nedostane ani významného miesta v médiách (samozrejme s výnimkou všetkých českých, slovenských a čiastočne niektorých oboznámených britských a australských blogovacích stránok). Takže TADÁÁÁÁÁ

Lahvičky

Slivovica to síce nie je, ale určite krok sľubným smerom.

Šťastní pijani

Hold bolo teda možné oslávaiť končiaci movember odpovedajúcim spôsobom. K tomu ale podrobnosti po oficiálnom hlasovaní. Zatiaľ stále nie je známy víťaz aj keď všetkým samozrejmé, že som to ja.

Zatim bez komentare

Zatim ani slovo.

Budte prvni!

Chcete neco dodat?