Random header image... Refresh for more!

Theo bude prvňáček…

“Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.” Od září 2017 bude tedy Theo formálně prvňáčkem. Co to pro nás znamená? Obvykle to asi znamená, že by měl začít chodit do školy :-D. A ono ne!

Měl by totiž začít chodit do české školy, ale to je geograficky přece jen trošku z ruky. Takových dětí je překvapivě hodně a systém s nimi dokonce počítá :o). Pokud je tedy dítko dlouhodobě v zahraničí, má “povinnost” (o tom dále) se do české školy zapsat, této škole se pak říká kmenová. Theuškovou kmenovou školou je maličká, ale nesmírně progresivní škola v Bílých Karpatech. Není to blízko ani z Prahy, ani z Nitry… není to blízko vlastně ničemu :-D, ale nám šlo hlavně o to, najít školu zkušenou s domácím vzděláváním a aktivně podporující děti v zahraničí a na nejrůznějších studijních plánech, což se myslím podařilo.

theo_zapisZS

V Kataru pak má Theo/my dvě možností. Může chodit do školy (do budoucna máme vybranou školu s finským vzdělávacím plánem, jestli ho tam vezmou nebo budou mít místo, je další věc :o)), nebo se může učit doma, což momentálně preferujeme a budeme v tom nejméně ještě rok dva pokračovat.

Kmenová škola nám pak poskytne studijní plán pro daný ročník (co má na konci roku umět), konzultace s učiteli (po Skypu), učebnice (pokud chceme používat), ve vyšších ročnících pak online výuku, ale hlavně hodnocení – formou přezkoušení – jehož výstupem je celkem standardní vysvědčení. Zní to strašně strašidelně, strašně vážně a povinně, praxe je ale přece jen víc v klidu. Pokud se dítě nepřezkušuje a do Čech se už nikdy nevrátí anebo se vrátí s vyšším stupněm dosaženého vzdělání, je to vlastně úplně jedno :). A pokud se vrátí? Udělá se přezkoušení jedno a podle znalostí dojde k zařazení do ročníku (kde hrozí jakési kvazi opakování ročníku, pokud je dítko na české poměry výrazně pozadu). Není to prostě žádné zásadní drama.

Velká část dětí se ale přezkušovat nechává (lze půlročně, ročně nebo max. jednou za dva roky). Rozsah se odvíjí od toho, zda dítě chodí nebo nechodí do školy. Pokud dítě přiveze vysvědčení ze své faktické (zahraniční) školy, čeká ho až do 3. třídy včetně jen český jazyk. Ve 4. třídě přibude česká vlastivěda a v 6. ještě český zeměpis a dějepis. Pokud dítě vysvědčení nepřiveze, protože do instituce z jakéhokoli důvodu nechodí, přezkušuje se “všechno”. V lednu 2018 by tedy Theušku mohlo čekat čtení, psaní, matematika, prvouka a “výchovy”. Konkrétní podoba přezkoušení pak závisí právě na kmenové škole. Chtějí, aby dítě přišlo ve cvičkách a předvedlo sto dřepů na jedničku a pět na trojku, anebo “stačí”, že tento semestr vyhrálo atletický závod, plave a jezdí na koni? Musí umět Holku modrookou, nebo stačí, že hraje na piáno v mezinárodní akademii? Musí umět vázané písmo? A tak :). Chce to rozumnou školu, jak již bylo řečeno… Naše škola přezkušuje i po Skypu, psát je potřeba jen čitelně a ty závody, ty stačí. Praxe ukáže, na známky stejně nehrajeme.

Jak ta naše domácí první třída vypadá, se chystám napsat někdy v říjnu. To už budou rozjeté i kroužky, domškolácká playgroupa i komunitní škola a bude to cvrkot!

picmonkey_image

 

Zatim bez komentare

Zatim ani slovo.

Budte prvni!

Chcete neco dodat?